Az első aratás ünnepe

Augusztus elsejének előestéjén tartják a boszorkányok Lammas, vagy más néven  Lughnasad ünnepét. A földeken ilyenkor kezdődik meg a gabona learatása, és ekkor adnak először hálát a jó termésért a gazdák. Az időszak legfontosabb istene Lugh, de kiemelt szerepet kaphatnak a gabonaistenek és istennők is az ünnepen.

A gabonaszellem és egyéb növényszellemek később fokozatosan különálló istenségekké alakultak, de megőrizték azt a tulajdonságukat, hogy évenként meghalnak. A Kr. e. III. évezredtől az egész Közel-Keletről meghaló, mégis továbbélő, majd újra meghaló gabonaistenségek sokasága jelent meg a forrásokban. Mezopotámiában Dumuzi, majd Tammuz, Egyiptomban Ozirisz, Szíriában Adonisz, Föníciában Baál, Kis-Ázsiában Attisz, a görögöknél Perszephoné a neve. Nyilvánvaló, hogy ezek nem lehetnek egyszerre mind új hiedelmek, kétségtelen, hogy a neolitikumból származnak. (Hasonló szellemeket a termelő természeti népeknél is lehet találni.)

Az ókori Görögországban a föld és a termékenység istennője Démétér, az ő római megfelelője Ceres. Ábrázolásuk általában szépséges és gömbölyded nőalakok formájában történt, hajuk szinte kivétel nélkül szőke, mint az érett búza színe.

A boszorkányok gabonaszálakkal, gabonaszemekkel, a nyári időszakra jellemző virágokkal díszítik az oltárt, rostáló és arató varázslatokat hajtanak végre (akár a saját rossz tulajdonságaik kiválogatása és jó tulajdonságaik megerősítése érdekében is).

Ilyenkor lehet búzaszellembűbájokat, aratási áldásokat mondani vagy gabonaszellem-kalitkákat készíteni, hogy a következő év termése is minimum ugyanilyen jó legyen, mint a jelenlegi.

A következő részlet Ann-Marie Gallagher: A varázslat bibliája című könyvből származik:

Lughnasad – Búzaszellembűbáj: a következő év bőségéért

Hozzávalók:
Egy zöld gyertya, 15-20 cm hosszú
Gyufa vagy öngyújtó
24 érett búzakalász
Egy hímzőtű
10 cm-es, egyenlő oldalú karton háromszög
22,5 cm (hosszú) x 1 cm (széles) zöld szalag

A varázslat menete:

A Lughnasad-ünnep részeként, a megfelelően előkészített varázskörben végezzük a következők szerint.

1. Gyújtsuk meg a gyertyát, és mondjuk:  A föld elemét hívom, hogy áldja meg ezt a kört.

2. A tűvel szúrjunk lyukakat a karton háromszögbe, minden sarkába egyet. Szúrjunk hét-hét további lyukat a sarkokban lévők közé, minden oldalon. (Összesen 24 lyuknak kell lennie.)

3. A szárukkal fűzzük át a búzaszálakat a lyukakon, és a háromszög alatt kössük meg őket csomóra úgy, hogy a kalász aljától számítva kb. 15 cm maradjon a kartonpapír felett.

4. Kössük ösze a zöld szalaggal a búzaszálakat közvetlenül a kalász alatt.

5. Tartsuk a magasba a szellemkalitkát, és mondjuk:

Jöjj, búza szelleme,
Élj e házban,
Légy boldog gyep és tető közt,
És ne csábulj útra.

6. Akasszuk a kalitkát a konyhánkba, és Imbolc idején égessük el, hogy kieresszük a búzaszellemünket a mezőre a vetés idején.

Áldást és jó termést! (:

Ide nem lehet megjegyzést írni.

Post Navigation