Útmutató
Lord Alfred Tennyson:
Shalott kisasszonya
(részlet)

S mindazt, mi tükrében lebeg, szövétnekében őrzi meg: gyakran, mikor más szendereg, temetni indult bús sereg tartott Camelotba. S máskor magasban járt a Hold, tükrébe ifjú pár hatolt, „Emészt világom árnya” szólt Shalott kisasszonya.
[tovább]

üzenőfal

On-line lelkek

lélek olvassa a lapot.VÁMPÍR SZÓTÁR

VÁMPÍR SZÓTÁR

 

AMARANTH: Egy másik vértestvér vérének szívása.

 

ANARCHISTA: Az öregek által megvetett, fiatal vámpír. A legtöbb zöldfülűt automatikusan anarchistának titulálják, a huszadik század termékének tartják.


ANKILLA: Olyan vámpír, aki túl fiatal ahhoz, hogy öregnek nevezzék, ahhoz viszont túl öreg, hogy az új nemzedákekbe tartozzon.


ANTEDILUVIAN: A legöregebb vámpírok egyike, a Harmadik Generáció tagja. A Jyhad hadura.


ARKON: Nagyerejű vámpírok, akik közvetlenül egy Herceget szolgálnak és városról városra vándorolnak. Az Arkonok feladata a megfutamodott, egy városból elmenekült vámpírok elfogása vagy épp elpusztítása. Tulajdonképpen fejvadászok.


AUTARKIS: Olyan vámpír, aki nem kíván a Vértestvérek társadalmába tartozni és nem ismeri el egy tartományban a Herceg fennhatóságát.
 

A BESTIA: A vámpírban lakozó szörnyeteg, amely bizonyos esetekben felülkerekedik, ekkor a vámpír elveszti teljes emberi mivoltát, és szörnyeteggé válik.

 

A KAMARILLA: A vámpírok titkos szervezete, mely globálisan felöleli az összes klánt. Tulajdonképpen a vámpírok államszervezete.


A MASZKARÁDÉ: A Maszkarádé eredete még a nagy háborúk végére nyúlik vissza. A Kamarilla csak így élte túl az évszázadokat. A Maszkarádé tulajdonképpen rejtőzködés, a halandók előtt. Senki sem tudhatja meg, hogy léteznek vámpírok. (Maga a név még az Inkvizíció idejéből származik.)


A VÁLTOZÁS: A pillanat, amikor egy halandóból vámpír lesz; a halandó metamorfózis során vámpírrá alakul.


AZ EMBER: A vámpírban megmaradt emberi szellem, ami állandóan harcban áll, a Bestiával. (A játék egyik fő célja az emberiesség megőrzése, a Bestiával szemben.)


AZ ÉLET: A vér szívásának mesterkélten szépített kifejezése, sok vértestvér használja ezt, csupán finomkodásból.

 

AZ ÉHSÉG: A vámpírnak, akár az embernek vagy bármely állatnak, táplálkoznia kell. A vámpíroknál ez kissé intenzívebben jelentkezik. Ők nem csak testi szükségleteiket elégítik ki, hanem evés közben gyönyört élnek át. Belső késztetés.
 

BUJA: A vámpír, aki állandóan vadászik, vagy alkoholista, esetleg drogok megszállottja.
 

CSÓK: A vér kiszívása egy halandóból.


ELYSIUM: Elysiumnak nevezik azokat a helyeket, ahol az öregek találkoznak és tanácskoznak. Ezek általában magas kultúrával rendelkező helyek, például operák, színházak.
 

FARKAS (rémfarkas): A vámpírok halandó ellenfeleinek megnevezése, ezek a lények vérfarkasok (Lupinok).

 

FÉSZEK: Vámpírok csoportja, akik egy vezető körül gyűltek össze. A fészek idővel akár klánná is válhat.

 

GAZTEVŐ: Olyan vámpír, aki kizárólag fajtársai vérét szívja.


GENERCI: Az évszázadok száma a karakter születése és Káin között.


GEHANNA: A Harmadik Ciklus vége, az Armageddon eljövetele, amikor az özönvizek felébrednek és elnyelnek minden vámpírt. Tulajdonképpen a világvége.


GHOUL: A Ghoul egy szolga, aki rendszeresen issza gazdája, a vámpír vérét. Ezzel ugyan bizonyos természetfölötti képességekre tesz szert, de mégsem válik vámpírrá. Általában a gazdájuk ügyeit intézik nappal, amikor az alszik.


HERCEG: Egy nagyhatalmú vámpír, aki legtöbbször egy város felett uralkodik. A Hercegeknek általában van saját Fészkük. A női vámpírt is Hercegnek hívják, nem hercegnőnek.


INCONNU (ártatlanok): A vámpírok azon csoportja, akik visszavonultan élnek, és kivonták magukat minden halandókkal, vagy éppen vámpírokkal vló összetűzésből, kapcsolatból. Felfogásuk szerint nem keverednek bele a Jyhad-ba (lásd később).


JYHAD: Egy titkos háború, amely néhány harmadik generációs vámpír között folyik, akik még ma is élnek. Ezek fiatalabb vámpírokat használnak fel harcaikhoz, ők maguk mindig háttérben maradnak. A Jyhad szó használatos bármilyen összetűzésre vámpírok között.


KÁINITA: Egy vámpír (lásd Vértestvér).


KANAILLE: A halandók azon csoportja, ahonnan egy bizonyos vámpír legszívesebben szedi áldozatait. Például van olyan, aki csak a felső tízezer körében vadászik.


KAUCHEMAR: Olyan vámpír, aki áldozataival álmukban végez, megakadályozva ezzel felébredésüket.

 

KLÁN: Hasonló gondolkodású, felfogású vámpírok gyülekezete.


KÓBORLÓ: Ezzel a névvel az olyan vámpírokat illetik, akik nem tartoznak egyik klánba sem. A klán nélküliség nem ritka eset a vértestvérek közt.


KÖLYÖK: A tapasztalatlan, vagy meggondolatlan vámpírok gúnyneve, általában minden fiatalt így emlegetnek.


KUNKTTOR: Olyan vámpír, aki táplálkozás közben túl kevés vért szív ki áldozatából egyszerre, ezért az nem hal meg azonnal. A vér lassan távozik az áldozat testéből, ezért iszonyúan szenved.

 

MEDDŐK: A város azon részei, amelyeken életnek semmi nyoma, teljesen elhagyatottak. Pl: temetők, elhagyott épületek és parkok.


MENEDÉK: Az a hely, ahol a vámpír a nappali órákat tölti.


NOD KÖNYVE: A Nod könyve a vámpírok históriáját írja le, egészen Káin születésétől napjainkig. A klánok harcait, a történelmüket. A Nod könyve sohasem jelent meg teljes egészében, részletek ismertek különböző nyelveken.

 

ÖREG: A vámpírt, aki háromszáz éves, vagy annál idősebb, öregnek nevezik. Az öregek magukat tartják a legerősebbnek, általában a saját háborúikkal vannak elfoglalva.


SÖPREDÉK: Olyan vámpír, aki kizárólag az utcán alvó hajléktalanok közül szedi áldozatait és általában nem rendelkezik állandó menedékkel.


SZABBAT: Az egyik legkülönösebb vámpír szekta, amelynek székhelye Észak Amerikában van. Kegyetlenek és bestiálisak. Legtöbbjük Csavargó, más vámpírok vérén élnek.


SZEKTA: Az elsődleges csoportok összefoglaló neve. Szekta például a Kamarilla, a Szabbat, vagy a Inconnu.


SZÜLETÉS: Egy halandó vámpírrá változtatása. A vámpír minden vérétől megfosztja áldozatát, majd visszajuttat bele egy kis mennyiségű vámpírvért.


SZÜLŐ: Egy másik vámpír teremtője. Itt is, csakúgy, mint a Hercegnél, női és férfi formája is ugyanaz.

 

TARTOMÁNY: Egy hely, amit általában egy nagyhatalmú vámpír birtokol, legtöbbször egy Herceg. A Hercegek fennhatósága ritkán terjed túl egy városon.


VÉR: A vámpír öröksége. Ez teszi a vámpírt vámpírrá, tulajdonképpen ez az, ami a vámpír testében csörgedezik, ez az, amivel új vámpírokat képes teremteni.


VÉRTESTVÉREK: Az összefüggés vámpírok közt ugyanabban a klánban és családfában. A rendszer tulajdonképpen ugyanaz, mint a halandóknál.


VÉRKÖTÉS: A legfontosabb kötelék, ami két vámpír között létezhet. Ha egy vámpír teremt egy másikat, megitatja vérével. Ez egy misztikus hatalmat biztosít számára gyermeke fölött.


VÉRROKON: Egy tag, ugyanabból a családfából (A kifejezéssel kizárólag fiatalabb vámpírokat illetnek).


VÉRTESTVÉR: Vámpír. Az öregek többsége a vértestvér szót vulgárisnak tartja, jobban szeretik használni a Káinita szót.
 

ZÁRT KÖR: Lásd: Fészek.

Köszöntő
Figyelmeztetés
Az oldal felnőtt tartalommal bír, ezért csak saját felelősségedre böngéssz az irományok között, nehogy megsérüljön a lelked! :)

eligazító

az oldal
Nyitás: 2008. okt.
Admin: angel8
× még több oldal info ×
Böngésző: MF
Mail: katt ide
Buttonom:
[több]

bölcsesség


[Made on a Mac | angel8 © 2006 - 2010]