Útmutató
Lord Alfred Tennyson:
Shalott kisasszonya
(részlet)

S mindazt, mi tükrében lebeg, szövétnekében őrzi meg: gyakran, mikor más szendereg, temetni indult bús sereg tartott Camelotba. S máskor magasban járt a Hold, tükrébe ifjú pár hatolt, „Emészt világom árnya” szólt Shalott kisasszonya.
[tovább]

üzenőfal

On-line lelkek

lélek olvassa a lapot.Híresebb vámpírjárások

 

„A vámpír olyan holttest, mely a sírban tovább él, éjjel kijön abból, hogy az élők, de különösen vérrokonaik vérét kiszívhassa s így tovább élhessen, illetve el ne enyésszen. Akiket megtámad, azoknak mellére ül és kiszívja vérüket, s azok gyorsan elsorvadnak s ezek is később – haláluk után – vámpírokká lesznek…

A vámpírhulla arcszíne eleven színű marad, a vére folyékony, a halotti szag, vagy halotti merevedés nem áll, éppen úgy, mint a tetszhalottnál. Támadásuk ellen úgy védekeznek, hogy a vámpír hulláját kiássák, fejét ásóval levágják, mellét, szívét karóval átdöfik, levágott fejét a halott lábaihoz teszik, s he ez se használ, újból felássák, és hamuvá égetik. Ezalatt nehéz nyögést, néha vad kacajt is hallani a halott ajkáról és a vér, melyet az élőkből kiszívott, bőségesen ömlik a sebéből.

Hogy mindezt mennyire hitték, az mutatja az 1872-ben a porosz törvényszék előtt lefolyt vámpírpör, mely két évnél tovább tartott, mert a jogtudósok egészen eltérő véleménnyel álltak elő a tárgyban… Végül is a vádlottakat, kik kiásták a vámpír testét, majd lefejezték, s ittak a lefejezésnél nyert vámpírvérből, felmentették…

 

A görög hitvallású népeknél a vámpirizmus koronként fel-felújult, mintha – mint tudjuk is – időkhöz és helyekhez lennének kötve a jelenségek. A vámpírok nem csak éjjel, de nappal is megjelentek az élők között, mint pl. Chios szigetén, hol mindenféle csínyt tettek, és csinos menyecskéket és lányokat üldöztek, szerelmi viszonyban álltak egyik-másik nővel… Dalmáciában szintén leányüldözőknek és sápkórt előidézőknek tartották a vámpírokat.

 

1728-32 között Meduegiában – Szerbiában – négyen haltak meg vámpirizmusban. Minde a négyet kiásták negyven nappal eltemetésük után, s vámpírállapotban találták őket, szájuk tele volt piros vérrel, hullájuk friss és bűz nélküli volt, stb. – Ezután még tizenheten haltak meg egy Milica nevű vámpír szívása folytán három hónap alatt a faluban. Az erről 1732. január 7-én felvett jegyzőkönyv szerint, melyet a Würtenberg Sándor ezred két tisztje is aláírt, tizennégyet ástak ki, ezek közül négy elenyészett, a másik tíz ellenben, a sebész nézete szerint, vámpírállapotban volt, beleik frissek, teli balzsamos vérrel, bőrül és körmük megújult volt… Ezek fejét levágták s testüket elégették. Az egész világ akkor erről beszélt,s legalább ötven különféle kisebb-nagyobb tudós mű jelent meg 1728-1760 között ezen esetről.

Némelyek ördögnek tulajdonították, mások a világszellemnek, megint mások pedig vámpírjárványt láttak benne…

 

Ausztria szláv lakosainál is, különösen Cseh- és Morvaországban nagy feltűnést keltettet az 1706-ban lefolyt vámpírjárások, amikor is a vámpírok nappal megjelentek s a rokonokkal az ebédhez ültek, de nem beszéltek, hanem akiknek a fejüknek intettek, az rövid idő múlva meghalt.

Csehországban Neplach apát krónikája örökítette meg 1336-ban a legtöbb vámpírmondát. Ott, Flahe nevű faluban 1344-ig garázdálkodtak a vámpírok annyira, hogy a „karózás”, a karóval való átszúrás sem ártott már nekik, mert midőn Misztala nevű oda való pásztornak a hulláját kiásták – ki mint vámpír, nagy botrányokat vitt véghez – és szívét karóval átdöfték, nagyot nevetett, mondván: „Ejnye, de jó lesz nekem ez a bot, kutyákat kergetni.” S addig nem hagyott békét az embereknek, amíg végre újra kiásták és hulláját elégették. Mikor a máglyára tették, nyögött. Mire átdöfték, és mint egy hordóból, úgy ömlött belőle a vér…

 

Némely vidéken olyan vámpírokról is beszéltek, illetve olyanokat is láttak, amelyek nemcsak az emberek, de állatok vérét is kiszívták. Aki az ilyen állat húsából evett, az maga is vámpírrá vált. Úgy 1600-1700 körül volt gyakori a vámpirizmus…

Dr. Perty említ egy öregasszonyt, aki nagyon nyugtalan volt, mivel már a régen elhalt férje gyakran eljön hozzá, és vele testileg érintkezik… Dr. Katona is említett egy ilyen cigányasszonyt s utána nézve a dolognak, „látta”, hogy a cigányasszony hazajáró halott férje mint éj – jogaival…

 

A vámpirizmussal kapcsolatban fel kell említeni egy Gasparek nevű vámpírt, aki temetése után nemsokára hazajárt, mégpedig ugyanabban az öltözetben, amelyet élő korában viselt. Déltájban is elébe állt az utasoknak, és mindenféle sérelmeket követett el rajtuk. Akkor, amikor felásták, fejét levágták és hulláját elégették, továbbra is eljárt az emberek közé. Felgyújtotta a házakat, a mezőn dolgozó szolgálókon erőszakot vett, evett, ivott és tovalovagolt. Ennek a vámpírnak ugyanis lova is volt, amelyet a ház elé kötött.

Mindenki rettegett tőle, s a környékbeliek rémülten kerülték el azokat a helyeket, ahol a halott meg szokott jelenni.”

 

(Röck Gyula: A mágia története című könyvből)

 

Köszöntő
Figyelmeztetés
Az oldal felnőtt tartalommal bír, ezért csak saját felelősségedre böngéssz az irományok között, nehogy megsérüljön a lelked! :)

eligazító

az oldal
Nyitás: 2008. okt.
Admin: angel8
× még több oldal info ×
Böngésző: MF
Mail: katt ide
Buttonom:
[több]

bölcsesség


[Made on a Mac | angel8 © 2006 - 2010]