Útmutató
Lord Alfred Tennyson:
Shalott kisasszonya
(részlet)

S mindazt, mi tükrében lebeg, szövétnekében őrzi meg: gyakran, mikor más szendereg, temetni indult bús sereg tartott Camelotba. S máskor magasban járt a Hold, tükrébe ifjú pár hatolt, „Emészt világom árnya” szólt Shalott kisasszonya.
[tovább]

üzenőfal

On-line lelkek

lélek olvassa a lapot.Új lap - 1

Biblia: Ószövetség

Mózes 1. könyve – Genesis

Káin és Ábel története

 

^4.1

Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli

vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.

^4.2

És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain

pedig földmívelő.

^4.3

Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld

gyümölcséből.

^4.4

És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből.

És tekinte [Zsid. 11,4] az Úr Ábelre és az ő ajándékára.

^4.5

Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra

gerjede és fejét lecsüggeszté.

^4.6

És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le

fejedet?

^4.7

Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól

cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te

uralkodjál rajta.

^4.8

És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a

mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és [Máté 23,35. 1

Ján. 3,12. Júd. 1,11.] megölé őt.

^4.9

És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem

tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?

^4.10

Monda pedig <az Úr>: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére [Zsid.

12,24.] kiált én hozzám a földről.

^4.11

Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy

befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.

^4.12

Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét,

bujdosó és vándorló légy a földön.

^4.13

Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem

elhordozhatnám.

^4.14

Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell

rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál

reám, megöl engemet.

^4.15

És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte

megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki

rátalál.

^4.16

És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől

keletre.

 

Biblia: Ószövetség

Mózes 1. könyve – Genesis

Káin és leszármazottai

 

 

^4.9

És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem

tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?

^4.10

Monda pedig <az Úr>: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére [Zsid.

12,24.] kiált én hozzám a földről.

^4.11

Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy

befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.

^4.12

Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét,

bujdosó és vándorló légy a földön.

^4.13

Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem

elhordozhatnám.

^4.14

Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell

rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál

reám, megöl engemet.

^4.15

És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte

megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki

rátalál.

 

^4.16

És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől

keletre.

^4.17

És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé

Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.

^4.18

És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig

nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.

^4.19

Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a

másiknak neve Czilla.

^4.20

És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a

barompásztoroknak.

^4.21

Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak

és síposnak.

^4.22

Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok

kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.

^4.23

Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok

szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert

megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.

^4.24

Ha [vers 15.] hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért.

^4.25

Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé

annak nevét [rész 5,3.] Séthnek: mert adott <úgymond,> énnékem az Isten

más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.

^4.26

Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték

segítségül hívni az Úrnak nevét.

 

Köszöntő
Figyelmeztetés
Az oldal felnőtt tartalommal bír, ezért csak saját felelősségedre böngéssz az irományok között, nehogy megsérüljön a lelked! :)

eligazító

az oldal
Nyitás: 2008. okt.
Admin: angel8
× még több oldal info ×
Böngésző: MF
Mail: katt ide
Buttonom:
[több]

bölcsesség


[Made on a Mac | angel8 © 2006 - 2010]