Útmutató
Lord Alfred Tennyson:
Shalott kisasszonya
(részlet)

S mindazt, mi tükrében lebeg, szövétnekében őrzi meg: gyakran, mikor más szendereg, temetni indult bús sereg tartott Camelotba. S máskor magasban járt a Hold, tükrébe ifjú pár hatolt, „Emészt világom árnya” szólt Shalott kisasszonya.
[tovább]

üzenőfal

On-line lelkek

lélek olvassa a lapot.Csak egy csók

                                                                                               

Szereplők: Lucius Malfoy, Hermione Granger.

Tartalom: A halálfalók elleni harc utolsó percei…

Kategória: romantikus, általános.

Műfaj: egyperces.

Korhatár: +12.

Figyelmeztetés: szereplő halála!

Egyéb megjegyzések: a történet nem veszi figyelembe JKR: HP 7. kötetét.

 

Hermione Granger még egyszer körülnézett a fák között, hogy minden menekülő halálfalót elkaptak-e, és nem próbál megszökni egy bűnös sem az igazságszolgáltatás elől. A távolban Harry Potter magyarázott valamit néhány aurornak, Ron pedig a testvérei után kutatott, így a lány egyedül indult az erdő felé.

A fák között lassan a horizont felé közeledett a nap. Fáradt sugarai véresre festette a fák hegyét. A levegő lassan lehűlt, a szél feltámadt, és játszani kezdett a vöröslő falevelekkel. Hermione a lépteivel halk neszt csapott, ahogy meg-megreccsentek a száraz ágak a lába alatt. Pálcáját a kezében szorongatta, felkészülve akár egy váratlan, utolsó összecsapásra is.

Néhány száz méterrel az erdő szélétől megpillantott egy alakot, az aljnövényzetben. Átkok és ágak szaggatták el a ruháit, messziről vöröslött a vére az ingjén. Még lélegzett. Biztosan fájt neki minden egyes mozdulat, vagy lélegzetvétel, ugyanis egy hatalmas, vérző seb tátongott a mellkasán.

Hermione alaposan körülnézett, csapdát sejtve – aztán mégis közelebb ment a félájult testhez. Amikor két méterre megállt mellette, Lucius Malfoyt ismerte fel a férfiban. Szőke tincsei sárosan, véresen tapadtak a nyakához. Hideg szemében alig pislákolt az élet lángja. Amikor észrevette a közeledő lányt, fáradt mosolyra húzta a száját.

- Nocsak, Hermione Granger… - hangja betegen és halkan csengett.

- Lássam a kezeit! Azonnal hívom az aurorokat, akik begyűjtik a fajtáját! – szólt rá szigorúan Hermione a férfira. Lucius gúnyos felhördült, aztán köhögésben tört ki.

- Azt én már úgy sem érem meg, kislány… Inkább gyere ide, mondok valamit…

Hermione egy pillanatig hezitált, aztán mégiscsak közelebb ment Malfoyhoz, majd letérdelt melléje. Az aranyvérű férfi a lány szemébe nézett.

- Hol van Draco? – kérdezte halkan Lucius.

- Már elkapták az aurorok – válaszolt Hermione.

- Tett valamit? Rá tudnak bizonyítani valamit? – sóhajtott a férfi.

- Nem tudom.

- Ezt add oda neki… Ígérd meg, hogy odaadod neki… - hörögte Malfoy, miközben lassan kitépte a nyakában függő láncot, és a lány kezébe nyomta. A láncon egy arany kulcsocska lógott.

- Rendben, odaadom – grimaszolt a lány.

- Köszönöm… Kérhetek még valamit… mielőtt meghalok?

- Mit? – Hermione a férfi fénytelen tekintetét figyelte.

- Csókolj meg…

- Micsoda?!

- Tudom… de esküszöm, nem mondom el senkinek… - gúnyolódott elhaló hangon Lucius. Hermione végignézett a vérző, remegő férfin.

- Jól van… de aztán tényleg meghaljon, világos? – mordult fel a lány.

- Ezt Pitontól tanultad? – köhögött Malfoy.

- Mi köze bárminek is Pitonhoz? Még őt is keressük egyébként… - vont vállat Hermione, aztán egy mély sóhaj után a férfihoz hajolt. Lucius homlokán jeges veríték gyöngyözött, alsó ajka megremegett.

Hermione lehunyta a szemét, aztán halovány, futó csókot lehelt Lucius véres ajkaira. A férfi szája hideg, és cserepes volt, nem úgy, mint régen, mikor minden nő arra vágyott. Egyedül az arisztokratikus arcéle hasonlított régi önmagára.

Malfoy fájdalmasan belesóhajtott a lány szájába, majd a következő pillanatban egy utolsót rándult az ajka. Hermione felemelte a fejét, és a férfira nézett.

Lucius üveges szemmel bámult a semmibe, a vérző fák fölé. Már nem lélegzett, nem szenvedett többet. Tekintetéből eltűnt az élet, a tűz.

Hermione beharapta az alsó ajkát, aztán sóhajtva lesimította a férfi szemhéjait. Talán ennél szebb halált érdemelt volna, talán nem. Talán éppen csak ennyi járt. A kulcsot mindenesetre majd valahogyan megpróbálja odaadni Draconak, ha már egyszer megígérte…

 

Köszöntő
Figyelmeztetés
Az oldal felnőtt tartalommal bír, ezért csak saját felelősségedre böngéssz az irományok között, nehogy megsérüljön a lelked! :)

eligazító

az oldal
Nyitás: 2008. okt.
Admin: angel8
× még több oldal info ×
Böngésző: MF
Mail: katt ide
Buttonom:
[több]

bölcsesség


[Made on a Mac | angel8 © 2006 - 2010]